LÄÄKEMESTARI LÄÄKITYSTURVALLISUUDEN KEHITTÄJÄ (Tuotekehitystyön EAT)

TUOTEKEHITYSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HOITAJILLE

LääkeMestari Lääkitysturvallisuuden Kehittäjä on lähihoitajille ja sairaanhoitajille suunnattu valmennus. Valmennuksen tavoitteena on oppia arvioimaan oman yksikön lääkitysturvallisuutta, erilaisia lääketurvallisuuden kehittämistarpeita ja lähteä toteuttamaan tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.
Valmennuksen aikana pääset kehittämään:

 • lääkelistojen lukutaitoa sekä riskilääkkeiden ja lääkekuormien tunnistamista

 • yksikön turvallisen lääkehoidon prosessia tai jotakin sen osaa

 • yksikön asukkaiden turvallisen lääkehoidon toteutumista

 • moniammatillista viestintää apteekkien ja lääkärikeskusten kanssa.

Koulutus tähtää tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Sisältöteemoja ovat muun muassa:

 • lääkehoidon turvallinen toteutuminen

 • lääkehoidon prosessi ja sen kehittäminen

 • oman ja tiimin lääkitysosaamisen kehittäminen

 • asiakasryhmät ja niiden lääkitykset

 • lääkelistan lukutaito ja riskilääkkeet

 • moniammatillinen viestintä ja moniammatillisen yhteistyön rakentaminen esimerkiksi apteekin tai lääkärikeskuksen kanssa.

Kauan valmennus kestää?

 • Noin vuoden sisältäen 12 etäopetuspäivää (Zoom). Etäopetuspäiviä pidetään noin 1/kuukausi.

Valmennuksen hinta?

 • Valmennus voidaan suorittaa oppisopimuksella, jolloin valmennuksen hinta on 0 € sekä opiskelijalle että organisaatiolle, johon oppisopimus solmitaan.

 • Valmennuksen voi suorittaa myös omakustanteisesti, jolloin hinta on 2200 € +alv.

Lataa alempaa esite valmennuksesta, opetuspäivien aikataulusta ja teemoista.

Seuraava ryhmä aloittaa 29.3.2023, ilmoittaudu mukaan nyt!

LATAA ESITE VALMENNUKSESTA: