LÄÄKEMESTARI LÄÄKITYSTURVALLISUUDEN KEHITTÄJÄ (Tuotekehitystyön EAT)

TUOTEKEHITYSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HOITAJILLE

LääkeMestari Lääkitysturvallisuuden Kehittäjä on lähihoitajille ja sairaanhoitajille suunnattu Lääkemestari-koulutus. Koulutuksen tavoitteena on oppia arvioimaan oman yksikön lääkitysturvallisuutta, erilaisia lääketurvallisuuden kehittämistarpeita ja lähteä toteuttamaan tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.
Koulutuksen aikana pääset kehittämään:

 • lääkelistojen lukutaitoa sekä riskilääkkeiden ja lääkekuormien tunnistamista

 • yksikön turvallisen lääkehoidon prosessia tai jotakin sen osaa

 • yksikön asukkaiden turvallisen lääkehoidon toteutumista

 • moniammatillista viestintää apteekkien ja lääkärikeskusten kanssa.

Koulutus tähtää tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Sisältöteemoja ovat muun muassa:

 • lääkehoidon turvallinen toteutuminen

 • lääkehoidon prosessi ja sen kehittäminen

 • oman ja tiimin lääkitysosaamisen kehittäminen

 • asiakasryhmät ja niiden lääkitykset

 • lääkelistan lukutaito ja riskilääkkeet

 • moniammatillinen viestintä ja moniammatillisen yhteistyön rakentaminen esimerkiksi apteekin tai lääkärikeskuksen kanssa.

Kauan koulutus kestää?

 • Noin vuoden sisältäen 12 etäopetuspäivää (Zoom). Etäopetuspäiviä pidetään noin 1/kuukausi.

Koulutuksen hinta?

 • Koulutus voidaan suorittaa oppisopimuksella, jolloin hinta on 0 € sekä opiskelijalle että organisaatiolle, johon oppisopimus solmitaan.

 • Koulutuksen voi suorittaa myös omakustanteisesti, jolloin hinta on 2200 € +alv.

Seuraava aloitus 20.9.2023.