Palvelut hoiva-alalle.

LÄÄKEMESTARI HOIVA (LeAT)

Lääkevastuussa työskenteleville tai tiimin vetäjinä toimiville lähi- ja sairaanhoitajille räätälöity valmennus, joka johtaa lähiesimiestyön ammattitutkintoon.
  • Kehitä omaa ja tiimin lääkeosaamista ja lääkelistan lukutaitoa.
  • Opi tiimin perehdyttämistä ja nykyaikaisia esihenkilötaitoja.
  • Vahvista alueesi moniammatillisia verkostoja.
  • Opi kehittämään ja varmistamaan turvalliset lääkehoidon prosessit.
  • 12 etäopetuspäivää, n. 1/kk.

LÄÄKEMESTARI LÄÄKITYSTURVALLISUUDEN KEHITTÄJÄ

Koulutus tähtää tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. valmennuksen tavoitteena on kehittää omassa yksikössä jotakin seuraavista:
  • lääkehoidon turvallista toteuttamista
  • lääkehoidon prosessia tai jotakin sen osaa
  • tietyn asiakasryhmän lääkehoidon toteutumista
  • moniammatillista viestintää
  • ..tai muuta vastaavaa lääkitysturvallisuuteen liittyvää tehtävää!