Oppisopimuskoulutuksen ABC

Mikä on oppisopimuskoulutus ja kenelle se sopii? Mikä on oppisopimuskoulutus? 

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus työnantajan ja koulutettavan työntekijän välillä. Oppisopimuksen voi solmia uusi työntekijä tai jo töissä oleva. Oppisopimus on työssäkäyvälle oiva tapa hankkia ammatillinen koulutus käytännönläheisesti, sillä suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla. 

Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman pätevyyden kuin ammattiopisto.

 

Kenelle oppisopimuskoulutus soveltuu?

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka ja työpaikkaohjaaja, kuten esihenkilö tai kollega, joka toimii tukihenkilönäsi työpaikalla opiskelujesi ajan.

Työtunteja sinulla on oltava vähintään 25 tuntia viikossa, jotta oppisopimus voidaan solmia. Käynnissä ei saa olla samaan aikaan muita oppisopimuskoulutuksia.


Miten oppisopimuksella opiskelu toimii käytännössä? 

Oppisopimus solmitaan pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme kanssa (Koulutuskeskus Salpaus / Rastor Instituutti), joka hoitaa sopismusasiat ja tutkinnon henkilökohtaistamisen. 

Työpaikalla työpaikkaohjaaja huolehtii, että annetut työtehtävät vastaavat opintojen ammattitaitovaatimuksia, saat vastuuta ja pääset oppimaan uusia taitoja käytännön työssäsi. 

Lääkeakatemialla oppisopimuskoulutuksiin kuuluu työpaikalla oppimisen lisäksi opiskelua virtuaalisessa ympäristössä noin yhtenä päivänä kuukaudessa. Opiskelupäivät vetää Lääkeakatemian koulutetut ja ammattitaitoiset kouluttajat. Kaikki oppimistehtävät liittyvät omaan alaasi ja työhösi. Kouluttajamme seuraavat, opastavat ja tukevat jokaisen oppilaan etenemistä koulutuksessa ja tutkinnon suorittamisessa.

 

Kuinka kauan oppisopimuskoulutus kestää? 

Lääkeakatemialla ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavat oppisopimuskoulutukset kestävät noin vuoden ajan sisältäen yhden etäopiskelupäivän kuukaudessa.

 

Paljonko oppisopimuksella saa palkkaa? 

Työntekijä saa oppisopimuksen aikana palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti.

Työehtosopimuksessa sovitut lomat, työajat ja muut edut koskevat myös normaalisti oppisopimusopiskelijaa.

 

Paljon oppisopimuskoulutus maksaa? 

Oppisopimusopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton. Myöskään työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijasta muita suoria kuluja kuin normaalit palkkakustannukset.

 

Voiko yrittäjä opiskella oppisopimukella?

Yrittäjä (esimerkiksi apteekkari) voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään. Yrittäjän tulee vain löytää itselleen työpaikkaohjaaja = mentori, joko omasta yrityksestä tai toisesta työpaikasta, tai esimerkiksi valtakunnallisesta mentoripankista. Mentorin tulee olla ammattitaidoltaan ja koulutukseltaan tehtävään pätevä henkilö.


Tutustu Lääkeakatemian oppisopimuskoulutuksiin: